Contul meu
Coșul meu

Nu ai niciun produs in cos.

Închide

Termeni si conditii


Prezentul document reglementează comportamentul şi folosirea site-ului FoodSaver, accesibil la domeniul https://www.foodsaver-romania.ro,  împreună cu toate subdomeniile acestuia, de către orice persoană care îl accesează/vizitează (denumită în continuare Utilizator).


1. Aplicare


Website-ul http://www.foodsaver-romania.ro, împreună cu toate subdomeniile acestuia (denumit în cele ce urmează Website) este pus la dispoziţie de către SC NYS Experience SRL (denumit în continuare Vânzător). Accesul şi utilizarea acestui Website se supun prezenţilor Termeni şi Condiţii de utilizare şi se completează cu Politica de confidenţialitate şi Politica de utilizare cookie-uri, acolo unde este cazul, cu reglementările legale in vigoare. Accesând şi/sau utilizând Website-ul se consideră că sunteţi implicit de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii de utilizare si Politica de confidenţialitate, parte integrantă a Termenilor şi Condiţiilor de utilizare. 


2. Termeni contractuali


a. Înregistrarea opţiunii de a cumpăra se face în ordinea manifestării acesteia de către Utilizator şi pot fi situaţii în care unele produse sunt comercializate înainte să manifestaţi această opţiune, iar stocul nu poate fi reactualizat instant ci la un interval posibil software. Confirmarea primirii opţiunii dumneavoastră de a cumpăra  nu reprezintă o asumare fermă de vânzare ci un răspuns electronic care va fi analizat de operator. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă înregistrată dar neconfirmată ca având valoarea unui contract.


b. Confirmarea comenzii va fi transmisă prin email de către un operator după verificarea prezenţei produsului în depozit şi va cuprinde informaţii detaliate despre livrare. Acceptarea comenzii de către Vânzător poate fi revocată în cazul în care stocul este limitat şi din motive independente de voinţa acestuia şi imprevizibile constatate anterior expedierii (posibil ambalajul deteriorat sau nefuncţionalitate din cauza depozitării sau transportului, sau alte cauze neimputabile Vânzătorului), nu pot fi livrate în această stare. În acest caz cumpărătorul este înştiinţat în termen cât mai scurt de către Vânzător prin email, cu referire la cazul fortuit şi retragerea din contract, iar în cazul în care acesta a achitat o sumă de bani în contul Vânzătorului sau o sumă de bani a fost blocată această sumă va fi restituită sau deblocată în cel mai scurt timp posibil în contul din care a fost făcută plata, în funcţie de programul de funcţionare al băncii. Art. 1351 N.N.C.-Forţa majoră şi cazul fortuit-(1) Dacă legea nu prevede altfel sau părţile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţă majoră sau de caz fortuit. (3) Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.


c. Achiziţia produsului se face cu livrare prin curier în cazul unei comenzi acceptate de un operator prin email, cu verificarea disponibilităţii produsului în stoc şi livrare prin curier din depozit. Produsul  va fi expediat împreună cu documentele legal prevazute. Raportul contractual se supune prevederilor O.U.G. 34/2014 republicată, produsele astfel achiziţionate fiind obiectul procedurii de retur. "art.10 -Cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel cu privire la momentul livrării, profesionistul livrează produsele transferând posesia fizică sau controlul asupra produselor către consumator, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, în decurs de cel mult 30 de zile de la încheierea contractului. În cazul în care profesionistul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a livra produsele în momentul convenit cu consumatorul sau în termenul stabilit la alin. (1), consumatorul îi solicită să efectueze livrarea într-un termen suplimentar, corespunzător circumstanţelor. În cazul în care profesionistul nu livrează produsele în termenul suplimentar respectiv, consumatorul are dreptul, după caz, la rezoluţiunea sau rezilierea contractului. Prin excepţie de la prevederile art. 1549-1554 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, la rezoluţiunea sau, după caz, la rezilierea contractului, profesionistul rambursează fără întârzieri nejustificate toate sumele plătite în temeiul contractului de către consumator şi în decurs de cel mult 7 zile de la data la care consumatorul a comunicat profesionistului decizia sa de terminare a contractului.


d. Confirmarea comenzii se face electronic (email). Indicarea unui alt beneficiar decât cel al unui cont înregistrat pentru care se face comanda poate genera erori software pentru care societatea noastră nu este responsabilă. Comanda va fi respinsă de sistem şi nu va fi validă fiind posibilă blocarea contului. În acest caz se recomandă crearea unui alt cont şi reluarea comenzii.


e. Termenii şi Condiţiile generale de vânzare vor sta la baza contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanţie emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia. Prin lansarea unei comenzi electronice pe website Utilizatorul este de acord cu forma de comunicare prin care Vânzătorul îşi derulează operatiunile (email). Documentele fiscale şi certificatul de garanţie vor fi transmise prin email şi la cerere tipărite pe hârtie prin bifarea opţiunii pe site în temeiul art. 21 din L.G. 449/2003 cu modificări şi completări ulterioare: (1) La cererea consumatorului certificatul de garanţie va fi oferit în scris sau pe orice alt suport durabil, disponibil şi accesibil acestuia.


f. Definiţie termeni: Opţiunea de a cumpăra: transmiterea de către cumpărător pe website prin completarea unor informaţii obligatorii a intenţiei de a achiziţiona un produs expus. Opţiunea de  a cumpăra nu creeaza obligaţii contractuale şi este confirmată de website.

Confirmarea comenzii : email transmis de către un operator după verificarea prezenţei produsului în depozit şi va cuprinde informaţii detaliate despre livrare. Confirmarea comenzii creeaza obligaţii contractuale, se referă la livrarea prin curier şi poate fi înlăturată cu acordul părţilor (prin achiesarea la aceşti termeni şi condiţii) doar prin cazul fortuit sau de forţă majoră.


Produsul este in stoc: produsul comandat este prezent în depozitul Vânzătorului şi va fi livrat conform termenilor contractuali.

Stoc limitat: în stoc mai sunt maxim 3 produse ca acelea expuse pe site şi este posibil să fie invocat cazul fortuit dacă se constată că sunt nefuncţionale sau au ambalajul compromis. Pentru detalii referitoare la livrare este necesar un email de confirmare expediat de Vânzător. Nu este garantată confirmarea comenzii în cazul manifestării opţiunii de a cumpăra.

Stoc la furnizor: în depozitul Vânzătorului nu sunt prezente aceste produse ci în stocul furnizorului. Pentru detalii referitoare la livrare este necesar un email de confirmare expediat de Vânzător. Confirmarea comenzii se face şi depinde de acordul furnizorului. Termenul de livrare poate fi îndelungat fiind condiţionat de furnizor, pentru produse în stocul furnizorului Vânzătorul nu îşi asumă responsabilităţi privind livrarea şi termenele. 


3. Restricţii referitoare la drepturile de proprietate intelectuală


Website-ul conţine elemente protejate de reglementări europene şi internaţionale privind drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală, cum ar fi (dar fără a se limita la) denumirile comerciale, logo-urile, fotografiile, fişierele video, fişierele audio, textele, design-ul grafic (denumite în cele ce urmează Conţinut). Fără a modifica orice restricţii suplimentare impuse de legile în vigoare, pentru a proteja aceste drepturi, se aplică următoarele restricţii privind utilizarea Website-ului:

  • Nicio parte a acestui Website nu poate fi copiată prin mijloace electronice sau de orice alt fel, fără excepţie. Este interzisă reproducerea oricărei părţi a acestui Website pe orice alt site de internet fără acordul SC NYS Experience SRL.
  • Mărcile şi denumirile comerciale aşa cum sunt utilizate pe Website nu pot fi afişate sau utilizate în orice altă modalitate fără acordul scris prealabil al SC NYS Experience SRL.
  • SC NYS Experience SRL autorizează utilizarea acestui Website şi Conţinutul acestuia doar în scop personal - cu condiţia respectării tuturor notificărilor privind dreptul de autor şi de proprietate - şi interzice utilizarea acestui Website şi a Conţinutului în scop comercial.
  • Se pot realiza legături către Website în măsura în care acestea trimit către pagina principală. Este interzisă realizarea unor legături către subpagini sau către Conţinut, direct către alte părţi ale Website-ului, excepţie făcând situaţiile aprobate.
  • Este interzisă vizitarea Website-ului prin mijloace automate (de exemplu, prin utilizarea unor programe de tip „crawler” sau „autobots”) pentru a descărca sistematic informaţii de pe acesta sau pentru a face legătura funcţională dintre Conţinutul Website-ului şi un alt site.

Utilizatorii care încarcă în Website materiale protejate de drepturi de autor îşi asumă responsabilitatea pentru folosirea acestor materiale şi acordă totodată SC NYS Experience SRL dreptul de a le folosi pe durata nedeterminată în conformitate cu scopul pentru care aceste materiale au fost încărcate în Website.


4. Legături către site-uri ale unor terţe părţi


Acest Website poate conţine legături outbound către alte site-uri. Acestor legături li se pot aplica excepţii de la cele de mai sus conform informaţiilor prezentate pe respectivele site-uri. Orice legături către pagini ale unor terţe părţi sunt oferite pentru confortul dumneavoastra şi vor fi supuse utilizării pe propria răspundere. Noi nu ne asumăm răspunderea pentru conţinutul paginilor accesate în acest mod.


5. Utilizare necorespunzătoare


Este interzisă utilizarea Website-ului sau Conţinutului într-o manieră care deranjează alţi utilizatori ai Website-ului, încalcă drepturile acestora, întrerupe funcţionarea corespunzătoare a Website-ului sau afectează informaţia prezentată pe Website şi/sau software-ul care controlează funcţionarea acestuia. Nu este permisă utilizarea Website-ului sub un nume fals sau evitând măsurile de securitate aplicate secţiunilor blocate ale Website-ului. Este interzisă utilizarea Website-ului sau a Conţinutului acestuia într-o manieră care constituie sau încurajează comportamente ce pot fi considerate infracţiuni, implică responsabilitate civilă sau care încalcă legile în vigoare.


6. Limitarea răspunderii


SC NYS Experience SRL şi nicio altă parte implicată în crearea, producerea sau livrarea acestui Website nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio pierdere, daună sau niciun cost, precum şi pentru nicio daună directă, accidentală, secundară, specială sau tipică rezultată din utilizarea Website-ului sau a serviciilor (inclusiv responsabilitatea pentru transmiterea întârziată sau incorectă a informaţiilor, întreruperea, suspendarea sau anularea Website-ului), fără excepţie. 

De asemenea, SC NYS Experience SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru daune asupra echipamentului sau viruşi care pot infecta calculatorul ca urmare a accesării, utilizării sau vizitării Website-ului sau a utilizării conţinutului acestuia. 

Utilizarea şi vizitarea Website-ului se face pe propria răspundere a Utilizatorilor.  

SC NYS Experience SRL nu oferă garanţii de nici un fel, implicite sau explicite, privind accesarea de către utilizatori a site-ului.  

S-a acordat o atenţie deosebită Conţinutului şi corectitudinii informaţiei prezentate pe Website. Cu toate acestea, SC NYS Experience SRL nu oferă nicio garanţie că acest Website şi informatiile prezentate vor răspunde cerinţelor utilizatorului, că Website-ul nu va înregistra întreruperi, că va furniza prompt informaţii, că va fi securizat şi lipsit de erori. De asemenea, nu oferă nicio garanţie în ceea ce priveşte rezultatul obţinut ca urmare a utilizării Website-ului. 

Orice materiale şi/sau informaţii descărcate sau obţinute printr-o altă modalitate ca urmare a utilizării Website-ului se utilizează pe propria răspundere. 

Sunteţi responsabil(ă) pentru conţinutul fişierelor încărcate pe serverul SC NYS Experience SRL şi orice alte materiale distribuite prin intermediul Website-ului sau serviciilor. Sunteţi responsabil(ă) pentru toate obligaţiile care iau naştere ca urmare a utilizării Website-ului sau serviciilor. Sunteţi de acord să despăgubiţi SC NYS Experience SRL pentru orice pierderi, daune, obligaţii rezultate sau orice revendicare sau acţiune legală efectuată asupra sa sau care implică SC NYS Experience SRL ca urmare a utilizării necorespunzătoare şi în contradicţie cu prezenţii Termeni şi Conditii de către dumneavoastră a Website-ului sau serviciilor.


7. Informaţii generale


SC NYS Experience SRL îşi rezervă dreptul de a modifica oricând termenii prezentului acord, în conformitate cu legislaţia română în vigoare, fără nicio formalitate şi fără preaviz. Modificările vor fi afişate în această pagină şi vor avea efect imediat. Accesul în Website implică faptul că dumneavoastră aţi luat la cunoştinţă şi v-aţi dat acordul asupra noilor termeni. 

SC NYS Experience SRL îşi rezervă dreptul de a modifica oricând Website-ul, structura şi arhitectura acestuia sau elementele de design, fără nicio formalitate şi fără notificare prealabilă.


8. Disclaimer


Deși toate rețetele din acest website au fost testate în prealabil, iar fiecare compilată și dactilografiată cu cea mai mare grijă, nici SC NYS Experience SRL, Sunbeam Products Inc, sau altă entitate implicată în acest proiect nu poate fi considerată responsabilă pentru eventualele erori sau omisiuni, accidentale sau nu, care ar putea fi descoperite în rețete sau în text și nici pentru vreo problemă ce ar putea rezulta în urma preparării vreuneia dintre aceste rețete. Femeile însărcinate sau care alăptează, precum și persoanele care țin diete speciale sunt rugate să consulte un medic înainte de a folosi oricare dintre rețetele cuprinse în acest website. 


9. Lege aplicabilă


Aceşti Termeni şi Condiţii de utilizare sunt reglementaţi şi interpretaţi în conformitate cu legislaţia română în vigoare. Instanţa competentă de la sediul SC NYS Experience SRL va avea jurisdicţie exclusivă pentru soluţionarea disputelor ce pot apărea din termenii şi conditiile de utilizare sau în legătura cu aceştia.

 

SC NYS Experience SRL

Nr. ord. reg. com./an: J40/1342/14.02.2012

C.U.I.: 29704683; Atribut fiscal: RO

Capital social: 3.001.000 lei

Sediul: Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, et. 3, cam.1, incap 8, Bucuresti, Sector 1, 014011

Contul: RO83INGB0000999902887786

Banca: ING BANK, Sucursala Baneasa

Telefon: 0372 062 345

 

Protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru mai multe informaţii privind politica noastră de protecţie şi prelucrare a datelor cu caracter personal te rugăm să accesezi pagina Politică de confidenţialitate.Acest site foloseşte cookie-uri

Pentru mai multe informaţii privind politica noastră de utilizare cookie-uri te rugăm să accesezi pagina Politica de utilizare cookie-uri.